Hình Thức Vận Chuyển

– Hỗ trợ vận chuyển miễn phí trong phạm Đà Nẵng Cũng Như Toàn Quốc ( Miễn phí vẫn chuyển đối với khách hàng gần trung tâm thành phố ) còn nếu ở xa cửa hàng sẽ hỗ trợ 50% phí vận chuyển .

– Với quý khách hàng ở xa, xedapdanang.vn sẽ chuyển hàng thông qua công ty vận chuyển express , qua ô tô khách, hoặc một đơn vị vận chuyển bất kỳ do khách hàng lựa chọn.

2 thoughts on “Hình Thức Vận Chuyển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *